Referenser

Några kommentarer om RP-System:

Gert Claessson, Akzo Nobel, Stenungsund:
- Ett mycket bra system när man ska göra täta genomföringar i betongväggar.

Niklas Johansson, Hedemora Betongbearbetning:
-Våra kunder kräver detta system!
-Fungerar alltid, därför fortsätter vi.

Anders Andersson, Void AB, Borlänge:
- Enkel, snabb och kostnadseffektiv montering med RP-System.

Kunder

Absolut Company,

Akzo Nobel,

Assi Domän,

AstraZeneca,

Bravida,

Danisco,

Metso Paper,

NCC,

NVS,

Peab,

SCA,

Skanska,

Swedish Match,

SKF,

Stora Enso,

Viedekke

Välkommen som kund du också

UPP!